Hitta till oss

Skesta gård ligger endast c:a 30 minuter norr om Stockholm,  7 min från Brottbyavfarten och Vallentuna


Buss 665 stannar vid hållplats Granberga, 3km från gården


Om du är osäker på hur du hittar till oss så är du alltid välkommen att ringa till oss ( kl 9-19 )

Hitta med Bil


OBS! Parkera endast på anvisad plats. Vägar och vändplatser måste hållas fria för jordbruksmaskiner m.m


Med GPS/Taxi/Google maps etc:

Ange adress Skesta 3.

Utan GPS:

Från Stockholm:

 1. Kör Norrut på E18 mot Norrtälje.
 2. Sväng av avfart 188, Trafikplats Brottby
 3. Sväng vänster in på Gamla Norrtäljevägen
 4. Sväng höger mot SENEBY 2 och kör 3 km, följ skyltar mot Vallentuna
 5. Hagarna ligger längs Lingsbergsvägen , c:a 1km från skylt mot Vallentuna


Från Norrtälje:

 1. Kör Söderut på E18 mot Stockholm
 2. Sväng av avfart 188, BrottbylTrafikplats.
 3. Sväng höger in på Gamla Norrtäljevägen
 4. Sväng höger mot SENEBY 2 och kör 3 km, följ skyltar mot Vallentuna
 5. Hagarna ligger längs Lingsbergsvägen , c:a 1km från skylt mot Vallentuna


Från Vallentuna:

 1. Kör in på lingsbergsvägen vid Hagaskolan
 2. Följ vägen i ca 7 km

Hitta med buss


Du tar dig enkelt med buss till Skesta gård på bara en timma från Stockholm central!

Med en prommenad på ca 30 min från bussen når du stallet.

Hållplatsen heter Granberga, och här stannar buss 665. Byten sker enklast från Trafikplats Brottby eller Vallentuna.